Zasady i warunki (Regulamin)

Regulamin sklepu internetowego sklep.gardensystem.eu

(Ważny od: 08-V-2017 r.)

 1. Regulamin określa zasady i procedury dokonywania zakupów w sklepie internetowym: sklep.gardensystem.eu.
 2. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://sklep.gardensystem.eu/ umożliwia dokonywanie zakupów detalicznych za pośrednictwem internetu.
 3. Złożenie zamówienia na zakup towaru w sklepie internetowym sklep.gardensystem.eu oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 4. Właścicielem sklepu internetowego sklep.gardensystem.eu jest firma Garden System Rafał Gil, z siedzibą: ul. Skłodowskiej 7, 42-300 Myszków, NIP: 577-106-63-76, Regon: 243380052.
 5. Kontakt ze sklepem i adres do korespondencji: Garden System Rafał Gil, ul. Skłodowskiej 7, 42-300 Myszków,  tel. : +48 664 775 202, e-mail: biuro@gardensystem.eu.
 6. Produkty oferowane w sklepie internetowym są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 7. Wszystkie ceny ostateczne towarów znajdujących się w sklepie internetowym sklep.gardensystem.eu podane są w polskich złotych PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 8. Cena produktu znajdująca się na stronie sklepu w chwili złożenia zamówienia przez klienta jest wiążąca dla obu stron transakcji.
 9. Zamówienie w sklepie można składać poprzez dodanie produktu do koszyka oraz zatwierdzenie transakcji przyciskiem "zamówienie".
 10. W celu poprawnego wykonania zamówienia, konieczne jest założenie konta przez klienta lub wskazanie obowiązkowych danych w kasie sklepu.
 11. Dostępne w sklepie formy płatności:
  1. za pobraniem - oznacza zapłatę za zamówiony towar gotówką kurierowi przy odbiorze towaru,
  2. przelewem - oznacza zarezerwowanie towaru w magazynie sklepu, a po otrzymaniu e-maila zawierającego numer rachunku bankowego sklepu, dokonanie stosownej wpłaty. Niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty towar zostaje wysłany na wskazany adres,
 12. W przypadku niektórych rodzajów oferowanego asortymentu firma Garden System Rafał Gil zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu dokonywania zapłaty za towar jedynie do możliwości płatności przelewem.
 13. W ramach dokonywanej transakcji firma Garden System Rafał Gil wystawia na zakupiony towar paragon lub fakturę. W celu otrzymania faktury należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z podaniem NIP.
 14. Warunkiem koniecznym realizacji dokonanych w sklepie zakupów jest prawidłowe wypełnienie wskazanych w formularzu danych teleadresowych, w tym podanie prawidłowego i istniejącego adresu e-mail oraz numeru telefonu dającego możliwość weryfikacji złożenia zamówienia.
 15. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe, w szczególności wskazano nieistniejący e-mail, lub w których brak jest telefonu kontaktowego nie będą rozpatrywane.
 16. Zamówienie towaru w sklepie może być dokonywane przez klienta 24 godziny na dobę.
 17. Rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia złożonego w sklepie po godz. 11:00 danego dnia, następuje w pierwszym dniu roboczym po tym dniu. W przypadku dokonania płatności przelewem rozpoczęcie procedury realizacji zamówienia warunkowane jest wcześniejszym zaksięgowaniem takiego przelewu.
 18. Czas realizacji pojedynczego zamówienia trwa od 2 do 14 dni. W przypadku przewidywanego wydłużenia tego czasu, następuje kontakt przedstawiciela sklepu z kupującym w celu uzgodnienia innego terminu realizacji transakcji, wraz z potwierdzenie transakcji.
 19. Zamówiony towar dostarczany jest za pomocą firm kurierskich. Firma kurierska dostarcza przesyłki w ciągu 1-2 dni roboczych po wysyłce towaru z magazynu.
 20. Do kosztów transakcji po stronie klienta dolicza się koszty dostawy towaru. Łączna wartość kosztu transakcji podana zostanie klientowi podczas procedury potwierdzania zamówienia i będzie ona zależna od zawartości koszyka.

  Waga przesyłki do (kg)

  Kwota netto (PLN)

  Kwota brutto (PLN)

  1

  16,26

  20,00

  2

  17,80

  22,0

  5

  20,00

  24,60

  10

  22,00

  27,06

  15

  24,00

  29,52

  20

  25,00

  30,75

  30

  28,00

  34,44

  35

  42,65

  52,46

  40

  83,30

  102,46

  50

  115,82

  142,46

  60

  123,94

  152,45

  70

  164,60

  202,46

  80

  170,73

  210,00

  100

  174,79

  214,99

  300

  195,11

  239,99

  400

  264,22

  324,99

  800

  300,81

  370,00

 21. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą bądź częściową realizację złożonego zamówienia, firma Garden System Rafał Gil zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia, o czym niezwłocznie informuje kupującego.
 22. W przypadku wystąpienia niezgodności towaru z zawartą umową, reklamowany towar wraz z protokołem niezgodności należy odesłać na koszt i adres sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 23. Żądania Klienta zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni roboczych od momentu ich zgłoszenia. Sprawa wymagająca opinii rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, może wydłużyć termin rozpatrywania żądań do 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi ze strony sklepu w terminie przekraczającym 14 dni, żądanie klienta uznaje się za uzasadnione.
 24. W przypadku, gdy realizacja słusznych żądań klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.
 25. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Klient składający zamówienie za pomocą sklepu internetowego, składa tym samym ofertę kupna towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest  pisemne potwierdzenie odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.
 26. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy (Formularz odstąpienia od umowy do pobrania - format: doc odt pdf), wg zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
 27. Towar zwracany w trybie ustawy /odstąpienie od umowy/ zostanie przyjęty do sklepu wyłącznie w sytuacji, gdy zwrócony zostanie kompletny, nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów jego używania, które świadczyć mogą o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 28. Towar zwracany w trybie ustawy /odstąpienie od umowy/ klient zobowiązany jest odesłać na własny koszt, po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu do sklepu zaistniałego faktu. Do przesyłki zwrotnej należy bezwzględnie dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz wskazać numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę za zwracany towar.
Sklep na bazie OpenCart
Garden System - Sklep Internetowy © 2024
Toilet Cubicles, Bodybuilding Clothing