Polityka prywatności

Polityka prywatności Sklepu Garden System

Szanowny kliencie

W trosce o Twoją prywatność i mając na uwadze ochronę danych osobowych, prezentujemy poniżej najważniejsze informacje regulujące zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz o plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz sklep. Wszystkie te informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzenia sklepu jest Rafał Gil, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Garden System Rafał Gil, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju i Finansów, NIP 5771066376, nr REGON 243380052, ul. Skłodowskiej 7, 42-300 Myszków.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Zakładając konto lub chcąc w inny sposób skorzystać z naszych usług, klient zostanie poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Dane te przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych:

Cel przetwarzania, w zależności od decyzji klienta:

Podstawa przetwarzania:

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może okazać się konieczne do zawarcia umowy.

Niepodanie danych może skutkować:

OKRES PRZETWARZANIA

Okres przechowywania danych trwać będzie do momentu w którym:

Okres ustalony zostanie w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

UPRAWNIENIA KLIENTA

Klientowi przysługuje prawo żądania:

W każdej z powyższych sytuacji prosimy uprzejmie o kontakt z nami, w celu realizacji swoich praw. Ponadto w sytuacji uznania przez klienta, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może on złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

Klient może w każdej chwili:

W naszym sklepie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę, można skorzystać z pliku pomocy wybranej przeglądarki.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

W sytuacji potrzeby skorzystania ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych lub polityką prywatności sklepu prosimy o kontakt na adres: biuro@gardensystem.eu.

Sklep na bazie OpenCart
Garden System - Sklep Internetowy © 2024
Toilet Cubicles, Bodybuilding Clothing